Refereed article in compilation book (A3)

Kulttuurisuunnittelu, kulttuurikartoitus ja suomalainen kaupunkikehittäminen
List of Authors: Häyrynen Maunu

Publication year: 2017

Book title *: Kulttuurisuunnittelu, uusi näkökulma kaupunkien kehittämiseen

Title of series: Tietolipas

Number in series: 258

ISBN: 978-952-222-894-9

ISSN: 0562-6129Last updated on 2021-24-06 at 08:27