Other (O2)

AFinLA 2013
Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen syyssymposium
Autumn Symposium of the Finnish Assocition of Applied Linguistics
Tulevaisuuden kielenkäyttäjä - Language Users of Tomorrow
Turun yliopisto 14.–16.11.2013
University of Turku November 14–16, 20

List of Authors: Ilmari Ivaska, AFinLA:n järjestelytoimikunta, Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen projektiharjoitteluryhmä

Publication year: 2013

URL: http://www.utu.fi/fi/sivustot/afinla2013/ohjelma/Documents/abstraktikirja_afinla2013_v5.pdf


Abstract

Tervetuloa AFinLAn syyssymposiumiin!

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn vuotuinen syyssymposiumi järjestetään 14.-16.11.2013

Turun yliopiston Humanistisen tiedekunnan Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella. Symposiumin teemana on ”Tulevaisuuden kielenkäyttäjä”. Syyssymposium pidetään ensimmäistä kertaa kolmipäiväisenä: symposium aloitetaan torstaina 14.11.2013 järjestettävällä jatko-opiskelijoiden väitöskirjapajalla, jossa on yksi plenaariesitelmä (Crispin Thurlow) ja 4 väitöskirjapajaa (14 äitöskirjaesitelmää).

Varsinaisen syyssymposiumin päivien ohjelmaan kuuluu kolme plenaariesitelmää, joissa kutsttuina puhujina ovat Michał Krzyżanowski, Crispin Thurlow ja Camilla Wide. Teemaa ja muita soveltavan kieltieteen kysymyksiä käsitellään myös n. 113 sek􀆟oesitelmässä, posteriesityksissä ja työpajaesitelmissä kahden päivän aikana.

Welcome to the AFinLA autumn symposium!

The annual Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied Linguistics (AFinLA) is organized by the School of Languages and Translation Studies at the University of Turku on 14-16 November 2013.

The theme of the symposium is ”Language Users of Tomorrow”. For the first time, the Autumn Symposium is organized as a three-day event. The symposium begins with a doctoral students' research workshop day on Thursday 14 November. The programme for the workshop day includes four doctoral students' research

workshops (consisting of 14 PhD project presentations) and a keynote lecture by Crispin Thurlow. The

programme for the actual symposium includes three keynote lectures by our invited speakers Michał Krzyżanowski, Crispin Thurlow and Camille Wide. During the two days, the theme of the symposium and other topics within applied linguistics are dealt with in about 113 section papers, poster presentations and workshop presentations.

Toivotamme teidät tervetulleeksi Turkuun!

The organizers welcome you to Turku!

Maarit Mutta Ilmari Ivaska Pauliina Peltonen

Saara Eriksson Marjut Johansson Päivi Laine Lotta Lehti

Pekka Lintunen Anne Männikkö Kirsti Siitonen Eveliina Tolvanen

Päivi Valtonen Outi VeivoResearch Areas


Last updated on 2021-24-06 at 09:28