Book chapter (B2)

Merkittävät kulttuuriset sisällöt vieraan kielen aikuisopetuksessa – oppikirjojen ja opiskelijoiden näkökulmat
Subtitle: – oppikirjojen ja opiskelijoiden näkökulmat

List of Authors: Maijala Minna

Publication year: 2012

Book title *: Oppiminen, opetus ja opettajaksi kasvu ainedidaktisen tutkimuksen valossa. Turun ainedidaktisen symposiumin esityksiä 11.2.2011

Number of pages: 11

ISBN: 978-951-29-5342-4

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5342-4Last updated on 2021-24-06 at 10:07