Article or data-article in scientific journal (B1)

Book review: Finnish Women as Civil Servants at the End of the 19th Century. Annola Johanna: Äiti, emäntä, virkanainen, vartija. Köyhäintalojenjohtajattaret ja yhteiskunnallinen äitiys 1880 - 1915. 2011. ISBN 978-952-222-304-3. ISSN 1238-3503.
List of AuthorsMarja-Liisa Räisänen

Publication year2013

JournalEthnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology

Volume number40

Start page96

End page98


Abstract

Kirja-arvostelu  väitöskirjasta: Annola, Johanna 2011. Äiti, emäntä, virkanainen, vartija. Köyhäintalojen
johtajattaret ja yhteiskunnallinen äitiys 1880 - 1915. (English
summary: Mother, Matron, Civil Servant, Guardian. Poorhouse Directresses
and Social Motherhood in Finland 1880 - 1915.) Bibliotheca Historica
131, Tiede. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 291 pp. III.
Diss. ISBN 978-952-222-304-3. ISSN 1238-3503


Last updated on 2021-24-06 at 10:53