Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa (D3)

Sukkulamadot sisäilmaongelmien bioindikaattoreina
Julkaisun tekijätSari Paavanen-Huhtala, Karuna Kalichamy, Sirkku Häkkilä, Anna-Mari Pessi, Annika Saarto, Päivi Koskinen

Konferenssin vakiintunut nimiSisäilmastoseminaari

PaikkaJuva

Julkaisuvuosi2017

Kirjan nimi *Sisäilmastoseminaari 2017

Sarjan nimiSisäilmayhdistys raportti

Numero sarjassa35

Aloitussivu251

Lopetussivun numero255

ISBN978-952-5236-45-3

ISSN1237-1866


Tiivistelmä

Pilottihankkeemme tavoitteena oli testata erilaisia
menetelmiä, joiden avulla voitaisiin määrittää fluoresoivia reporttereita
ilmentävien sukkulamatokantojen herkkyyttä sisäilman sisältämille terveydelle
haitallisille ympäristötekijöille, kuten kosteusvaurioita indikoiville
mikrobeille ja niiden tuottamille toksiineille. Pilottihankkeen aikana saimme
osoitettua, että käyttämämme eri menetelmät teknisesti toimivat. Alustavat
tuloksemme vaikuttavat myös lupaavilta, sillä altistus haitallisille mikrobeille
tai niiden tuottamille toksiineille aiheuttaa sukkulamadoissa fluoresoivan
vasteen, jota voidaan kvantitatiivisesti mitata mikroskopian tai spektrometrian
avulla. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on optimoida näitä menetelmiä lisää ja
kehittää niiden pohjalta biomonitorointiin soveltuvia toksisuustestejä sekä
laboratorio- että mahdollisesti myös kenttäkäyttöön.    


Last updated on 2021-24-06 at 11:28