D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa

Sukkulamadot sisäilmaongelmien bioindikaattoreina
Julkaisun tekijät: Sari Paavanen-Huhtala, Karuna Kalichamy, Sirkku Häkkilä, Anna-Mari Pessi, Annika Saarto, Päivi Koskinen

Konferenssin vakiintunut nimi: Sisäilmastoseminaari

Paikka: Juva

Julkaisuvuosi: 2017

Kirjan nimi *: Sisäilmastoseminaari 2017

Sarjan nimi: Sisäilmayhdistys raportti

Numero sarjassa: 35

ISBN: 978-952-5236-45-3

ISSN: 1237-1866


Tiivistelmä

Pilottihankkeemme tavoitteena oli testata erilaisia
menetelmiä, joiden avulla voitaisiin määrittää fluoresoivia reporttereita
ilmentävien sukkulamatokantojen herkkyyttä sisäilman sisältämille terveydelle
haitallisille ympäristötekijöille, kuten kosteusvaurioita indikoiville
mikrobeille ja niiden tuottamille toksiineille. Pilottihankkeen aikana saimme
osoitettua, että käyttämämme eri menetelmät teknisesti toimivat. Alustavat
tuloksemme vaikuttavat myös lupaavilta, sillä altistus haitallisille mikrobeille
tai niiden tuottamille toksiineille aiheuttaa sukkulamadoissa fluoresoivan
vasteen, jota voidaan kvantitatiivisesti mitata mikroskopian tai spektrometrian
avulla. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on optimoida näitä menetelmiä lisää ja
kehittää niiden pohjalta biomonitorointiin soveltuvia toksisuustestejä sekä
laboratorio- että mahdollisesti myös kenttäkäyttöön.


Last updated on 2021-24-06 at 11:28