D3 Professional conference proceedings

Sukkulamadot sisäilmaongelmien bioindikaattoreina
List of Authors: Sari Paavanen-Huhtala, Karuna Kalichamy, Sirkku Häkkilä, Anna-Mari Pessi, Annika Saarto, Päivi Koskinen

Conference name: Sisäilmastoseminaari

Place: Juva

Publication year: 2017

Book title *: Sisäilmastoseminaari 2017

Title of series: Sisäilmayhdistys raportti

Number in series: 35

ISBN: 978-952-5236-45-3

ISSN: 1237-1866


Abstract

Pilottihankkeemme tavoitteena oli testata erilaisia
menetelmiä, joiden avulla voitaisiin määrittää fluoresoivia reporttereita
ilmentävien sukkulamatokantojen herkkyyttä sisäilman sisältämille terveydelle
haitallisille ympäristötekijöille, kuten kosteusvaurioita indikoiville
mikrobeille ja niiden tuottamille toksiineille. Pilottihankkeen aikana saimme
osoitettua, että käyttämämme eri menetelmät teknisesti toimivat. Alustavat
tuloksemme vaikuttavat myös lupaavilta, sillä altistus haitallisille mikrobeille
tai niiden tuottamille toksiineille aiheuttaa sukkulamadoissa fluoresoivan
vasteen, jota voidaan kvantitatiivisesti mitata mikroskopian tai spektrometrian
avulla. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on optimoida näitä menetelmiä lisää ja
kehittää niiden pohjalta biomonitorointiin soveltuvia toksisuustestejä sekä
laboratorio- että mahdollisesti myös kenttäkäyttöön.


Last updated on 2021-24-06 at 11:28