Refereed article in compilation book (A3)

Metakognitiivinen ajattelu ja sen tukeminen
List of Authors: Tuike Iiskala

Place: Tampere

Publication year: 2017

Book title *: Opettajana yliopistolla: korkeakoulupedagogiikan perusteet

ISBN: 978-951-768-593-1Last updated on 2021-24-06 at 11:26