A2 Review article in a scientific journal

Äkillinen rintakipu - sydänlihastulehdus vai sydäninfarkti?
List of Authors: Kjell Nikus, Ville Kytö

Publication year: 2015

Journal: Lääkärilehti

Volume number: 70

Issue number: 21

Number of pages: 6

URL: http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2015/SLL212015-1503.pdf


Abstract

• Sydänlihastulehduksen ja sydäninfarktin välillä pystytään usein tekemään erotusdiagnoosi oireiden ja EKG:n perusteella.

• Sydänlihastulehdukseen viittaavia EKG-löydöksiä ovat laaja-alaiset PR-välin laskut ja ST-nousut sekä kytkennän aVR ST-lasku

• ST-nousut, jotka rajoittuvat sepelvaltimoiden suonitusaluille, ovat tyypillisiä sydäninfarktille.

• Kun epäillään ST-nousuinfarktia, on päivystystutkimuksena tehtävä sepelvaltimoiden varjoainekuvaus aiheellinen.

• Sydämen kaikukuvaus on hyödyllinen erotusdiagnostiikassa.Last updated on 2021-24-06 at 11:19