A3 Book chapter

Motivaatio ja kiinnostus oppimiseen herättäjinä ja sitouttajina
List of Authors: Marjaana Veermans

Place: Tampere

Publication year: 2017

Book title *: Opettajana yliopistolla: korkeakoulupedagogiikan perusteet

ISBN: 978-951-768-593-1Last updated on 2021-24-06 at 09:06