D4 Published development or research report or study

Starttirahalla yrittäjäksi ryhtyneiden yrittäjien menestyminen – Selvitys työmarkkina-aseman roolista yritystoiminnan menestymisessä
List of Authors: Stenholm Pekka

Publisher: Työ- ja elinkeinoministeriö

Publication year: 2013

eISBN: 978-952-227-767-1

URL: 978-952-227-767-1


Abstract

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vuosina 2005–2010 starttirahaa saaneiden henkilöiden ja heidän yritystensä tilannetta talvella 2011–2012. Tarkastelussa analysoitiin mahdollisia eroja työttöminä ja ei-työttöminä (kuten palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaisiksi yrittäjäksi ryhtyneet) starttirahalla yrittäjäksi ryhtyneiden henkilöiden yritystoiminnan menestymisessä ja yritysten eloonjäämisasteessa.

Raportti pohjautuu Stenholmin ja Aaltosen (2012) tekemään tutkimukseen starttirahajärjestelmän vaikuttavuudesta ja toimivuudesta, ja tässä tutkimuksessa hyödynnettiin samaa tutkimusaineistoa. Starttirahaa saaneiden henkilöiden näkemyksiä kerättiin internetissä toteutetulla kyselyllä, johon saatiin yhteensä 3 380 vastausta.
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että starttirahalla perustettujen yritysten eloonjäämisasteet eroavat työttöminä ja ei-työttöminä aloittaneiden henkilöiden kesken. Tulosten mukaan ei-työttömien perustamissa starttirahayrityksissä eloonjäämisaste oli korkeampi kuin työttömien perustamissa starttirahayrityksissä. Yritysten menestymisen, liikevaihdon kehityksen ja työllistävyyden osalta ilmeni myös eroja työttöminä ja ei-työttöminä starttirahayrittäjäksi ryhtyneiden välillä. Työttöminä aloittaneiden liikevaihto oli tutkimuksen mukaan pienempi kuin ei-työttöminä yritystoiminnan aloittaneiden liikevaihto. Lisäksi ei-työttöminä starttirahayrittäjäksi ryhtyneet olivat palkanneet yritystoimintaansa ulkopuolisia työntekijöitä hieman useammin kuin työttöminä yrittäjäksi ryhtyneet, mutta ero oli vain suuntaa-antava.


Last updated on 2021-24-06 at 10:17