A4 Article in conference proceedings

Argumentation på L2-svenska: inlärare skriver insändare
List of Authors: Outi Toropainen, Sinikka Lahtinen

Conference name: Svenskans beskrivning

Publication year: 2014

Book title *: Svenskans beskrivning 33. Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning Helsingfors den 15–17 maj 2013

Title of series: Nordica Helsingiensia

Number in series: 37

ISBN: 978-951-51-0120-4

ISSN: 1795-4428

URL: http://hdl.handle.net/10138/144498Last updated on 2021-24-06 at 08:58