Book chapter (B2)

Kaksikielisyys - Se on ihan jokapäiväistä elämää
List of Authors: Liisa Oja

Place: Pori

Publication year: 2013

Book title *: Ruotsinkielisten kulttuuriperintöä

ISBN: 978-951-29-5317-2

ISSN: 1799-0564Last updated on 2021-24-06 at 09:39