A3 Book chapter

Virtuaalinen tutkimusmatka luonnontieteelliseen osaamiseen
List of Authors: Marja Vauras, Marko Telenius, Tuike Iiskala, Eija Yli-Panula, Tarja Pietarinen, Riitta Kinnunen

Place: Tallinna

Publication year: 2017

Book title *: Oppimisen tulevaisuus

ISBN: 978-952-495-448-8Last updated on 2021-24-06 at 11:30