Polytechnic thesis, Bachelor’s thesis (G1)

Kulttuurisesti kestävää mainontaa kohtaamassa. Kirjallisuuskatsaus yhteiskuntavastuun kulttuurisiin ulottuvuuksiin mainonnassa.
List of Authors: Nummelin Laura

Publisher: Turku School of Economics

Place: Turku

Publication year: 2009Last updated on 2021-24-06 at 10:25