Refereed journal article or data article (A1)

Suomenlinna etnografisen pitkittäistutkimuksen kohteena : esitutkimusvaihe tutkimusprosessin osana.
List of Authors: Pauliina Latvala-Harvilahti

Publisher: Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry

Place: Jyväskylän yliopisto

Publication year: 2017

Journal: J@rgonia

Volume number: 15

Issue number: 29

Number of pages: 31

URL: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/54559

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/26815939


Abstract


Artikkelissa
tarkastellaan pitkittäistutkimukseen tähtäävän etnografisen kenttätyön
esitutkimusvaihetta (2015–2016) Suomenlinnassa. Elävä Suomenlinna
-tutkimuksen esitutkimusta ohjasi kiinnostus siihen, millaisia
vaikutuksia Unescon maailmanperintöstatuksella on 25 vuoden aikana ollut
paikallisten asukkaiden ja yhteisöjen elämään. Kansainväliset
kulttuuriperintösopimukset korostavat yhteisöjen roolia
kulttuuriperinnön suojelijoina, käyttäjinä ja eteenpäin välittäjinä.
Tämä luo tarpeen suomenlinnalaisten paikkasuhdetta tarkastelevalle
ajantasaiselle tutkimustiedolle. Erityisen kiinnostavaa on pohtia,
millaisia tulokulmia paikallisilla on yhteisöllisyyteen,
kulttuuriperintöön ja muuttuvaan elinympäristöön. Esitutkimusvaihe
muodostui Suomenlinnaan ja sen asukkaisiin tutustumisesta,
haastatteluista, havainnoinnista ja muistiinpanoista, valokuvaamisesta
sekä lehtiaineistojen, dokumenttien, verkkosisältöjen ja
tutkimuskirjallisuuden kartoittamisesta. Reflektoin tässä artikkelissa
yhteisölähtöisten
tutkimusnäkökulmien muodostumista, pitkittäistutkimukseen soveltuvien
tutkimusmenetelmien valintaa sekä tutkijan asemaa. Lisäksi analysoin
esitutkimusvaiheen neljästä haastattelusta paikkasuhdetta ja muutoksia
peilaavaa kerrontaa. Esitutkimus vahvisti käsityksiä siitä, että
virallisen ja epävirallisen kulttuuriperintötason rinnakkaistutkimus on
Suomenlinnassa hedelmällistä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:33