C1 Scientific book

Liikkumattomuuden jäljillä. Pitkittäistutkimus vähän liikuntaa harrastavien nuorten liikuntasuhteesta ja liikunta-aktiivisuuden muutoksista.
List of Authors: Markku Vanttaja, Juhani Tähtinen, Tuomas Zacheus, Pasi Koski

Place: Helsinki

Publication year: 2017

Title of series: Nuorosotutkimusverkoston julkaisuja / Nuorisotutkimusseuran julkaisuja

Number in series: 194 (nid.) / 115 (pdf)

ISBN: 978-952-7175-35-4

ISSN: 1799-9219

URL: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/liikkumattomuuden_jaljilla_verkko.pdfLast updated on 2021-24-06 at 11:05