Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1)

Eri kerroksista samaan koulunpenkkiin
Julkaisun tekijät: Hämäläinen Niina

Kustantaja: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura

Paikka: Joensuu

Julkaisuvuosi: 2013

Journal: Elore

Volyymi: 20

Julkaisunumero: 1

Sivujen määrä: 5

Verkko-osoite: http://www.elore.fi/arkisto/1_13/hamalainen_arvio.pdf


Tiivistelmä
Kirja-arvio teoksesta Anja Heikkinen ja Pirkko Leino-Kaukiainen (toim.) 2011: Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:2, Tiede.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 530 sivua.


Last updated on 2021-24-06 at 11:56