Article or data-article in scientific journal (B1)

Eri kerroksista samaan koulunpenkkiin
List of Authors: Hämäläinen Niina

Publisher: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura

Place: Joensuu

Publication year: 2013

Journal: Elore

Volume number: 20

Issue number: 1

Number of pages: 5

URL: http://www.elore.fi/arkisto/1_13/hamalainen_arvio.pdf


Abstract
Kirja-arvio teoksesta Anja Heikkinen ja Pirkko Leino-Kaukiainen (toim.) 2011: Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:2, Tiede.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 530 sivua.


Last updated on 2021-24-06 at 11:56