A2 Review article in a scientific journal

ASLAK-kuntoutuksen vaikuttavuus - systemaattinen kirjallisuuskatsaus.
List of Authors: Saltychev Mikhail, Laimi Katri, Vahtera Jussi

Publication year: 2012

Journal: Lääkärilehti

Number in series: 45

Volume number: 67

Issue number: 45

ISSN: 0039-5560


Abstract
Ammatillisesti syvennettyä lääkinnällistä kuntoutusta eli ASLAK-varhaiskuntoutusta on käytetty 30 vuoden ajan. Sen tavoitteena on työkyvyn ylläpito ja parantaminen.
Tämä ensimmäinen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ASLAK-kuntoutuksesta perustuu 11 kontrolloituun ja 15 kontrolloimattomaan tutkimukseen. ASLAK-kuntoutuksen vaikuttavuutta ei
ole tutkittu satunnaistetuissa koeasetelmissa. Systemaattisessa katsauksessa ei saatu tukea oletukselle, että ASLAK-kuntoutuksella voidaan vaikuttaa työkyvyn säilymiseen tai paranemiseen.


Last updated on 2021-24-06 at 08:19