A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä

ASLAK-kuntoutuksen vaikuttavuus - systemaattinen kirjallisuuskatsaus.
Julkaisun tekijät: Saltychev Mikhail, Laimi Katri, Vahtera Jussi

Julkaisuvuosi: 2012

Journal: Lääkärilehti

Numero sarjassa: 45

Volyymi: 67

Julkaisunumero: 45

ISSN: 0039-5560


Tiivistelmä
Ammatillisesti syvennettyä lääkinnällistä kuntoutusta eli ASLAK-varhaiskuntoutusta on käytetty 30 vuoden ajan. Sen tavoitteena on työkyvyn ylläpito ja parantaminen.
Tämä ensimmäinen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ASLAK-kuntoutuksesta perustuu 11 kontrolloituun ja 15 kontrolloimattomaan tutkimukseen. ASLAK-kuntoutuksen vaikuttavuutta ei
ole tutkittu satunnaistetuissa koeasetelmissa. Systemaattisessa katsauksessa ei saatu tukea oletukselle, että ASLAK-kuntoutuksella voidaan vaikuttaa työkyvyn säilymiseen tai paranemiseen.


Last updated on 2021-24-06 at 08:19