E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

Aseveliakselin vaihtoehto
Julkaisun tekijät: Vesa Vares

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2014

Kirjan nimi *: Veitsen terällä. Suomen tie läpi vaaran vuosien 1944-1962

ISBN: 978-952-296-056-6Last updated on 2021-23-08 at 12:37