Refereed article in conference proceedings (A4)

Kartoitus vieraskielisen opetuksen tarjonnasta peruskouluissa ja lukioissa
List of AuthorsLotta Lehti, Heini-Marja Järvinen, Eija Suomela-Salmi

EditorsHeini-Marja Järvinen, Pekka Lintunen

Conference nameLanguage Learner Today

Publication year2006

Book title *Kielenoppija tänään - Language Learner Today

Title of seriesAFinLAn vuosikirja

Volume number64

Start page293

End page313

ISSN0781-0318Last updated on 2021-24-06 at 11:37