A3 Book chapter

Kyläasiamies paikallisuuden ja muutoksen rajapinnoilla - Näkökulmia maaseutukylien omaehtoiseen kehittämistyöhön
List of Authors: Niina Koskihaara, Maija Mäki, Kirsi Sonck

Place: Turku

Publication year: 2014

Book title *: Osumia. Kansatieteellisiä avauksia muutoksesta, sen hallinnasta ja sopeutumisesta

ISBN: 978-951-29-5821-4Last updated on 2021-24-06 at 08:50