Article or data-article in scientific journal (B1)

Turun tuomiokirkon rakentaminen keskiaikana – Osa 1. Ydinkirkko
Subtitle: Osa 1. Ydinkirkko

List of Authors: Knut Drake

Publisher: Turun historiallinen yhdistys

Publication year: 2013

Journal: Turun Historiallinen Arkisto

Volume number: 62

Number of pages: 17Last updated on 2021-24-06 at 08:23