B1 Journal article

Valkoisen naisidentiteetin kompleksisuus ja epävakaisuus
List of Authors: Lotta Kähkönen

Publisher: Suomen Naistutkimuksen Seura ry.

Publication year: 2012

Journal: Naistutkimus - kvinnoforskning/sukupuolentutkimus - genusforskning

Number in series: 4

Volume number: 25

Issue number: 4

ISSN: 0784-3844Last updated on 2021-24-06 at 08:30