A3 Book chapter

Õed Meid ja Dora Gordine. Modernse kunstivälja kujunemisfaas Eestis. The Mei sisters and Dora Gordine. - The formative phase of the modern art field in Estonia.
List of Authors: Kai Stahl

Place: Tallinn

Publication year: 2014

Book title *: Naiskunstnik ja tema aeg. A Woman Artist and Her Time

Title of series: Eesti Kunstimuuseumi Toimetised. - Proceedings of the Art Museum of Estonia.

Number in series: 9

Volume number: 4

Number of pages: 56

ISBN: 978-9949-485-37-6

ISSN: 1736-5503

URL: http://www.ekm.ee/images/EKM_Toimetised_4_9_2014_sisukordsissejuhatus.pdfLast updated on 2021-24-06 at 10:21