Popularised article or blog post (E1)

Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot.
List of Authors: Saarenpää Taina

Publisher: Suomen historia Turun yliopisto

Publication year: 2014

Journal: Histofriikki

URL: http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomenhistoria/opiskelu/opiskelijaksi/Documents/histofriikki2014.pdfLast updated on 2021-24-06 at 08:08