A1 Journal article – refereed

Ammatillisesti syvennetyn lääkinnällisen kuntoutuksen (ASLAK) myönnöt 2000-luvulla – onko sairaus- ja työkyvyttömyysriskien merkitys valinnassa muuttunut?
Subtitle: onko sairaus- ja työkyvyttömyysriskien merkitys valinnassa muuttunut?

List of Authors: Saltychev Mikhail, Laimi Katri, Pentti Jaana, Kivimäki Mika, Vahtera Jussi

Publisher: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Publication year: 2013

Journal: Duodecim

Number in series: 12

Volume number: 129

Issue number: 12

ISSN: 0012-7183


Abstract

The purpose of this prospective study was to investigate how well the selection process to vocationally oriented medical rehabilitation (VOMR) has succeeded in 2000's to identify persons under an elevated risk of work disability. Data were collected from responses to survey and national health registers. There were only small or no associations between studied risk factors and employees' chances to be selected to VOMR without significant differences between three sub-cohorts (N=44056-44980) which were formed based on the time of response to survey. Apparently failed selection may weaken the effectiveness of this common Finnish rehabilitation.

JOHDANTO: Tavoitteena oli selvittää, onko kuluneen vuosikymmenen aikana tapahtunut muutosta siinä, kuinka hyvin ASLAKin valintaprosessissa löydetään työntekijät, joiden työkyvyttömyysriski on lisääntynyt.

AINEISTO JA MENETELMÄT: Asiaa selvitettiin etenevässä kysely- ja rekisteritutkimuksessa. Kyselyyn vastanneiden kuntasektorin työntekijöiden pääsyä ASLAKiin seurattiin kolmena ajankohtana (2000 - 2002, n = 44 980, 2004, n = 44 294, 2008, n = 44 056) kolmen vuoden ajan. Keskimäärin kuntoutukseen valittiin vuosittain 313 henkilöä. Logistisella regressioanalyysillä tutkittiin 19:n eri työkyvyttömyysriskitekijän yhteyttä ASLAKiin pääsyyn.

TULOKSET: ASLAKiin vuosina 2009 - 2011 valituilla työntekijöillä oli hieman useammin yleisen terveyden ongelmia ja kroonisia sairauksia kuin niillä, jotka eivät olleet kuntoutuksessa. Terveyskäyttäytymisessä tai työhön liittyvissä vaaratekijöissä eroja ei kuitenkaan ilmennyt. Kolmen kohortin välillä oli vain vähäisiä eroja.

PÄÄTELMÄT: Vaikka valintaprosessi kymmenen vuoden seurannassa muuttui jonkin verran, ASLAKiin ei vielä vuosina 2009 - 2011 valikoitunut työntekijöitä, joille oli selvästi kasautunut ehkäistävissä olevia työkyvyttömyyden vaaraa lisääviä riskitekijöitä.
Research Areas


Last updated on 2021-24-06 at 08:54