B2 Book chapter

Esi- ja alkuopetusikäisten poikien itsetunto, lukemisasenteet, lukemisminäkuva ja lukemisen taidot
List of Authors: Tuula Merisuo-Storm, Marjaana Soininen

Place: Helsinki

Publication year: 2013

Journal: Opetushallituksen Raportit Ja Selvitykset

Book title *: Maailman osaavin kansa 2020

Title of series: Raportit ja selvitykset

ISBN: 978-952-13-5560-8

eISBN: 978-952-13-5561-5

ISSN: 1798-8918

URL: www.oph.fi/julkaisut/2013/maailman_osaavin_kansa_2020
Research Areas


Last updated on 2021-24-06 at 12:00