Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Kognitiivinen konflikti oppikirjatekstin lukuprosessissa ja silmänliikkeissä
Julkaisun tekijätErkki Anto, Marjaana Penttinen, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann

Julkaisuvuosi2010

JournalKasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos

Numero sarjassa5

Volyymi41

Julkaisunumero5

Aloitussivu445

Lopetussivun numero455

Sivujen määrä11

ISSN0022-927X


Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan lukemisen aikana koettua käsitteellistä muutosta. Aihetta lähestytään yhdistämällä käsitteellisen muutoksen, tekstinymmärtämisen sekä silmänliiketutkimuksen tutkimustradidioita. Artikkelissa esiteltävän esitutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko lukuprosessin aikaista, käsitteelliseen muutokseen keskeisesti kuuluvaa kognitiivista konfliktia jäljittää silmänliikelaitteistolla. Tutkimuksessa kuudesluokkalaiset (N = 30) lukivat yhteyttämistä käsittelevän oppikirjatekstin. Tulosten perusteella palaaminen jo luettuihin virkkeisiin voi toimia merkkinä kognitiivisesta konfliktista. Johtotäätöksenä on, että silmänliikkeiden rekisteröitin on käyttökelpoinen menetelmä käsitteellisen muutoksen tutkimuksessa. Se rikastaa ennen lähinnä lopputulokseen keskittynyttä tutkimustraditiota, koska silmänliikkeiden kautta päästään lähemmäksi itse käsitteellisen muutoksen prosessia. Tulevaisuudessa silmänliiketutkimuks voisi tarjota uudenlaisen työkalun käsitteellistä muutosta tukevan tekstin kehittämiselle.


Last updated on 2021-24-06 at 11:25