A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Kognitiivinen konflikti oppikirjatekstin lukuprosessissa ja silmänliikkeissä
Julkaisun tekijät: Erkki Anto, Marjaana Penttinen, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann

Julkaisuvuosi: 2010

Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos

Numero sarjassa: 5

Volyymi: 41

Julkaisunumero: 5

Sivujen määrä: 11

ISSN: 0022-927X


Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan lukemisen aikana koettua käsitteellistä muutosta. Aihetta lähestytään yhdistämällä käsitteellisen muutoksen, tekstinymmärtämisen sekä silmänliiketutkimuksen tutkimustradidioita. Artikkelissa esiteltävän esitutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko lukuprosessin aikaista, käsitteelliseen muutokseen keskeisesti kuuluvaa kognitiivista konfliktia jäljittää silmänliikelaitteistolla. Tutkimuksessa kuudesluokkalaiset (N = 30) lukivat yhteyttämistä käsittelevän oppikirjatekstin. Tulosten perusteella palaaminen jo luettuihin virkkeisiin voi toimia merkkinä kognitiivisesta konfliktista. Johtotäätöksenä on, että silmänliikkeiden rekisteröitin on käyttökelpoinen menetelmä käsitteellisen muutoksen tutkimuksessa. Se rikastaa ennen lähinnä lopputulokseen keskittynyttä tutkimustraditiota, koska silmänliikkeiden kautta päästään lähemmäksi itse käsitteellisen muutoksen prosessia. Tulevaisuudessa silmänliiketutkimuks voisi tarjota uudenlaisen työkalun käsitteellistä muutosta tukevan tekstin kehittämiselle.


Last updated on 2021-24-06 at 11:25