C2 Edited book

Tutkimuksia argumentaatiosta
List of Authors: Ritola Juho (toim. )

Publisher: Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos

Publication year: 2012

Volume number: 24

ISBN: 978-951-29-4502-3Last updated on 2021-24-06 at 12:04