B2 Book chapter

Argumentin kolme tasoa
List of Authors: Ritola Juho

Publisher: Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos

Publication year: 2012

Book title *: Tutkimuksia argumentaatiosta

Volume number: 24

Number of pages: 12

ISBN: 978-951-29-4502-3Last updated on 2021-24-06 at 09:12