Book chapter (B2)

Periytyvä huono-osaisuus vertailun näkökulmasta
List of AuthorsNaumanen Päivi

PublisherTurun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, sosiologia

Publication year2011

JournalSosiologian Tutkimuksia

Book title *Elämän suuntaviivat vähän hukassa' - Tutkimus nuorten huono-osaisuudesta

Start page26

End page55

Number of pages30

ISBN978-951-29-4627-3

ISSN1455-934XLast updated on 2021-24-06 at 09:45