A3 Book chapter

Köyhä, köyhempi, köyhin? Toimeentulotuen alikäytön yhteys köyhyyteen
List of Authors: Kuivalainen S

Publisher: Turun yliopisto

Publication year: 2010

Book title *: Köyhyys, tulonjako ja eriarvoisuus

ISBN: 978-951-29-4405-7Last updated on 2021-24-06 at 09:37