D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary

Õpetavad lood
List of Authors: Nurmela Satu

Publisher: Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea / Lemon-hanke

Publication year: 2011

Book title *: Koolituskeskuste tulevikuvisioonid - Some on kohal

Number of pages: 8

ISBN: 978-951-29-4666-2

ISSN: 1798-8195Last updated on 2021-24-06 at 12:12