D4 Published development or research report or study

Örön satama-alueen ruoppauksen ympäristöselvitys
List of Authors: Hänninen J, Jokinen S, Manninen I, Mäkinen K

Publisher: Turun yliopisto / Saaristomeren tutkimuslaitos

Place: Seili

Publication year: 2013

Number of pages: 7

URL: http://www.utu.fi/fi/yksikot/tyyk/saaristomeren-tutkimuslaitos/tutkimus/Documents/seili6.pdfLast updated on 2021-24-06 at 11:58