Article in a professional research book (D2)

Alikapitalisointisääntely ja erityisen alikapitalisointinormin tarpeellisuus Suomen verolainsäädännön näkökulmasta
List of Authors: Valkama M

Publisher: Turun yliopisto

Publication year: 2010

Number of pages: 82Last updated on 2021-24-06 at 08:27