D1 Article in a trade journal

Helpotusta hammashoitopelkoon pienryhmäinterventiolla
List of Authors: Jaakkola Sirkka, Miesvirta Merja, Räihä Hannele, Vahlberg Tero, Myllymäki Riitta, Luukkala-Vardi Erja, Saarni Ulla-Maija

Publication year: 2012

Journal: Suomen Hammaslääkärilehti

Number in series: 14

Volume number: 19

Issue number: 14

Number of pages: 7

ISSN: 0355-4090

URL: www.hammaslaakarilehti.fiLast updated on 2021-24-06 at 10:03