B2 Book chapter

Självbiografiskt berättande, 'gemenskap' och möjligheten av ett queert textuellt rum
List of Authors: Carlson Mikko

Publisher: Rosenlarv Förlag

Publication year: 2012

Book title *: Queera läsningar : litteraturvetenskap möter queerteori

Number of pages: -242

ISBN: 978-91-977935-5-1Last updated on 2021-24-06 at 09:12