A3 Book chapter

…mitä kätten kautta kulkeutuu' : kättelyn kulttuurihistoria ja käsihygienian tehostaminen
List of Authors: Annakaisa Suominen, Pentti Huovinen

Publisher: k&h-kustannus

Publication year: 2012

Book title *: Terveyttä kulttuurin ehdoilla : Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen

Number of pages: -70

ISBN: 978-951-29-5265-6Last updated on 2021-24-06 at 09:24