Refereed article in compilation book (A3)

Häpeällinen' salaisuus? Christer Kihlmanin Ihminen joka järkkyi ja tunnustuksellinen seksuaalisuus
List of Authors: Carlson Mikko

Publisher: Turun yliopiston Taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmä

Publication year: 2011

Book title *: Häpeä vähän! Kriittisiä tutkimuksia häpeästä

Number of pages: 29

ISBN: 978-951-29-4634-1

ISSN: 2341-9326Last updated on 2021-24-06 at 09:27