Article in a professional research book (D2)

AHOT ja korkeakoulutuksen laadunvarmistus
List of Authors: Riitta Pyykkö

Publisher: Brahea, Turun yliopisto

Publication year: 2011

Book title *: Näkökulmia aikaiseemin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseenLast updated on 2021-24-06 at 08:58