Article in a professional research book (D2)

AHOT ja Bolognan prosessi
List of Authors: Riitta Pyykkö

Publisher: Brahea, Turun yliopisto

Publication year: 2011

Book title *: Näkökulmia aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseenLast updated on 2021-24-06 at 12:06