A3 Book chapter

Innhold og oppbygging av AM 619 4°
List of Authors: Berg K M, Gullick M

Publisher: Novus forlag

Publication year: 2010

Book title *: Vår eldste bok. Skrift, miljø og biletbruk i den norske homilieboka. Bibliotheca Nordica vol. 3

Number of pages: 7

ISBN: 978-82-7099-589-9

ISSN: 1891-1315Last updated on 2021-24-06 at 11:40