A1 Journal article – refereed

Liikunta kotoutumisen ja kulttuurien kohtaamisen välineenä - Maahanmuuttajien parissa työskentelevien näkökulmia
List of Authors: Zacheus T, Hakala M

Publication year: 2010

Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos

Number in series: 5

Volume number: 41

Issue number: 5

Number of pages: 13

ISSN: 0022-927XLast updated on 2021-24-06 at 10:06