A3 Book chapter

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen tapahtumat päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kentällä
List of Authors: Kinos J, Karila K, Palonen T

Publisher: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö

Publication year: 2010

Book title *: Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Number of pages: 17

ISBN: 978-951-29-4517-7Last updated on 2021-24-06 at 08:20