Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2)

Nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen
Julkaisun tekijät: Mantere O, Pajakko S

Julkaisuvuosi: 2014

Journal: Lääkärilehti

Tietokannassa oleva lehden nimi: Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning

Volyymi: 69

Julkaisunumero: 40

ISSN: 0039-5560

Verkko-osoite: http://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000041811


Tiivistelmä

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön määrittävät piirteet ovat mielialaoireet ja jaksoittaisuus. Usein sairastumista edeltää stressaava tapahtuma. Jatkuva ärtyneisyys ei ennusta kaksisuuntaisen mielialahäiriön puhkeamista. Nuoren suuri sairastumisriski tulee tunnistaa sukuhistorian ja ennakoivien oireiden perusteella. Näyttöön perustuvaa hoitoa riskihenkilöille ei ole, mutta hoidossa voidaan soveltaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön psykososiaalisia hoitomuotoja. Kaksisuuntainen mielialahäiriö alkaa useimmiten ahdistuneisuutena tai masennuksena, joka tuo nuoren hoitoon. Sairaudenkuvan muutoksen huomaaminen edellyttää tiedostavaa voinnin seurantaa myös toipumisen jälkeen. Pitkittäinen mielialan ja unen tarpeen seuranta on paras diagnostinen väline, mutta sairauden löytämiseen on useita nuorille sopivia apuvälineitä.Last updated on 2021-24-06 at 10:27