B1 Journal article

Urheilun pimeä puoli
Kirja-arvio teoksesta: Berg, P. & Kokkonen, M. 2016. Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 186.

List of Authors: Tuomas Zacheus

Publisher: Suomen kasvatustieteellinen seura r.y.

Publication year: 2017

Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos

Volume number: 48

Issue number: 1Last updated on 2021-24-06 at 10:15