G4 Doctoral dissertation (monograph)

Luonnonmukaisesta arkiliikunnasta liikunnan eriytymiseen. Suomalaiset liikuntasukupolvet ja liikuntakulttuurin muutos.
List of Authors: Zacheus, Tuomas

Publisher: Turun yliopisto

Place: Turku

Publication year: 2008

ISBN: 978-951-29-3551-2

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-3551-2Last updated on 2021-24-06 at 09:23